15
Abril
2012

Activitat integradora amb cavalls per a persones que pateixen discapacitat intel·lectual

Introducció

Aquesta sessió està adreçada a nois i noies de 7 a 10 anys que no pateixen cap discapacitat i a nois i noies de 9 a 12 anys amb discapacitat intel·lectual. Es correspon a una de les primeres classes d’iniciació. L’objectiu de la fase principal de la sessió és guiar al cavall de la corda. Un nen va muntat mentre un altre nen guia al cavall. Després s’intercanvien els papers o són els pares qui fan d’acompanyants dels nens. El monitor introdueix diferents jocs d’equilibri i de petita destresa. Dins d’aquesta sessió podem integrar a persones amb discapacitat intel·lectual. La persona discapacitada sempre muntarà el cavall i el seu tutor o acompanyant farà de guia.

Al tractar-se d’una activitat integradora, hem de tenir en compte alguns aspectes:

 • El tècnic haurà de tenir formació i experiència en el tracte de persones amb discapacitats.
 • El tècnic haurà de mostrar bona actitud i respecte cap a aquest col·lectiu i tenir la capacitat de transmetre valors positius com l’autoestima, la seguretat personal, la sensibilitat, la tolerància i la comprensió.
 • L’afectivitat és una part fonamental de la relació que hem de tenir amb els alumnes. Hem de triar activitats motivadores que mantinguin la il·lusió en tot moment i on els practicants es sentin protagonistes.
 • En el desenvolupament de l’activitat no hem de fixar objectius ni massa senzills ni massa complicats, ja que podem provocar la desmotivació dels nois i noies. Hem d’iniciar sempre la sessió amb les activitats més senzilles.
 • El principal element vehicular de la sessió serà el joc. Hem de planificar varies activitats dins d’una mateixa sessió per tal de mantenir sempre l’atenció dels genets.
 • La valoració dels alumnes i de les seves capacitats, així com la seva integració dins d’un mateix grup de treball ho ha de determinar un especialista.
 • El tècnic haurà de saber treballar en equip, ja que haurà de contrastar informació amb els altres professionals de l’àmbit de la salut que poden intervenir en la sessió i amb els pares o tutors.

Amés de les normes de seguretat habituals, com portar casc; que el recinte estigui tancat; que les condiciones de la pista de treball siguin les adequades; que l’equipament estigui correctament ajustat i en bon estat; etcètera, haurem de prestar especial atenció als següents punts:

 • Tots els alumnes discapacitats hauran de presentar un certificat mèdic i un consentiment especial per la pràctica de l’activitat.
 • Els cavalls escollits que es muntin han de ser tranquils, poc reactius, no dominants i  adequats de mida o alçada.
 • Per a la sessió es necessitarà la figura dels acompanyants (tutors,  germans,  voluntaris) que puguin guiar peu a terra als cavalls.
 • Es farà servir material especial, com muntures amb agafadors i pilotes de horseball amb nanses.

 • Els grups seran molt reduïts, arribant fins i tot al cas de que pot ser una sessió individual.
 • En cas de que es requereixi, la sessió de treball serà supervisada per un especialista.

Aspectes positius i negatius

Entre els aspectes positius està el fet de que podem integrar dins de les primeres classes d’iniciació nens que pateixen una discapacitat intel·lectual amb nens que no la pateixen. El repte és aconseguir que cap nen es pugui avorrir fent les activitats i que l’evolució de tots permeti anar augmentant el nivell de complexitat de les sessions mantenint al màxim la integració.

Valoració general

Aquesta activitat, que està plantejada com integradora, pot esdevenir una activitat dissenyada específicament per a persones discapacitades intel·lectualment, amb una evolució pròpia de les sessions, en funció de com els alumnes van progressant en el dia a dia. El més important és considerar l’activitat com una activitat lúdica, no terapèutica. Contemplada com una activitat lúdica de grup, pot reportar beneficis semblants a les sessions individuals terapèutiques a un preu molt més assequible per les famílies. Cal recordar que la major part d’activitats d’equinoteràpia son molt cares i estan subvencionades. En una sessió normal d’equinoteràpia acostumen a intervenir tres professionals: el professional de la salut, la persona o tècnic que desenvolupa l’activitat i un auxiliar.

L’equinoteràpia aporta moltes coses positives, com són el benefici psicològic del contacte amb els animals, la recreació d’un patró de moviment equivalent al de les persones al caminar, la activació de tot els sistema muscular del genet degut a les micro-contraccions dels músculs del cavall i el relaxament de la musculatura del genet degut a l’escalfor generada pel animal.

Explicació de l’activitat

L’activitat tindrà una durada de 60 minuts, dels quals 20 correspondran a la primera fase, o fase d’activació, 30 a la part principal i 10 a la fase final o de tornada a la calma.

Primera fase (20 minuts)

Començarem l’activitat amb la corresponent assignació de cavalls als genets. Lligarem els cavalls prou distanciats els uns dels altres perquè els alumnes es puguin moure al voltant d’ells còmodament i no puguin haver-hi rivalitats territorials entre els cavalls.

Abans de començar a muntar, ells cavalls s’han de netejar. El tècnic farà servir un cavall d’exemple i ensenyarà als alumnes com fer les tasques de neteja bàsiques, com raspallar i pentinar. Aquesta primera tasca és molt important, ja que s’estableix el primer vincle entre genet i cavall. Desprès, s’ensellaran als cavalls i es portaran, sense ningú a sobre, fins a la pista de treball. El tècnic recordarà com s’ha de guiar al cavall. En el cas dels nens no discapacitats, s’assignaran els torns de qui muntarà primer.

Un cop a la pista, el tècnic revisarà, cavall per cavall, que l’equipament estigui correctament ajustat i ajudarà a pujar als genets. Com l’activitat es farà rigorosament al pas, no hi haurà escalfament previ dels cavalls, només la caminada de tots des de la zona de preparació fins a la pista.

Fase principal (30 minuts)

A la pista hi trobarem diferents elements, com unes zones delimitades per unes barres de colors al terra, un cons que delimiten les cantonades i uns cubells de plàstic amb pilotes.

L’activitat es desenvolupa de la següent forma:

 • Els cavalls caminen per la pista.
 • Al arribar a una zona delimitada el genet canvia de postura, per exemple, flexiona el tronc endavant i abraça al cavall o allarga els braços per tocar les orelles del cavall.
 • Al arribar a una altra zona delimitada, el genet agafa una pilota d’un cubell de plàstic i la porta amb ell fins a la zona següent, on hi ha un altre cubell vuit on ha de deixar la pilota.
 • Desprès d’una estona de fer aquest joc, els cavalls tornen al centre de la pista i es paren. El tècnic ajuda a baixar als nens del primer torn i pugen els del segon. Es revisa l’equipament i s’inicia la marxa en sentit contrari.
 • Ara, els nens en lloc de tenir que agafar la pilota, és el tècnic qui els hi tirarà. El tècnic llença la pilota a un nen, aquest l’hi torna i el tècnic la llença al següent alumne. Es va repetint la seqüència.
 • Un cop fet aquest joc, es van plantejant variants, com la d’organitzar dues fileres de cavalls que van pel mig de la pista, en paral·lel. El tècnic es situa entre mig i va avançant igual que els cavalls. El primer nen de l’esquerra li passa la pilota al professor. El tècnic la passa al primer nen de la dreta. El nen la torna i el tècnic la passa al segon de l’esquerra…

Al acabar la classe, els cavalls tornen al mig de la pista. Els genets baixen dels cavall i tornen a la zona de preparació i neteja dels cavalls.

Part final o de tornada a la calma (10 minuts)

El tècnic ajudarà als nens a lligar als cavalls. Desprès, també els ajudarà a treure les muntures. Un cop fet tot això, tornarà a demanar als nens que raspallin als cavalls i que els tornin a deixar ben polits.

Després, parlarà amb els pares i farà la convocatòria pel següent dia.

Avaluació

Al acabar la sessió, el tècnic escriurà en la fitxa de la sessió com s’ha desenvolupat l’activitat, i en particular, farà anotacions sobre els aspectes d’atenció, reactivitat, equilibri i tonicitat dels nens discapacitats, que li servirà per poder contrastar aquesta informació amb els especialistes.

Fitxa de la sessió

 • Objectiu tècnic: primera sessió de muntar a cavall, confiança i seguretat.
 • Situació formativa: portar el cavall de la corda i jugar amb pilotes.
GRUP: DATA: HORA:
Galop 1 Edat 7-10 Edat 9-12 discapacitats
Objectius educatius i psicomotors Atenció, reactivitat, equilibri i tonicitat Atenció, reactivitat, equilibri i tonicitat

Primera part: preparació i neteja

Part principal: Els cavalls caminen per la pista. Al arribar a una zona delimitada el genet canvia de postura, per exemple, flexiona el tronc endavant i abraça al cavall o allarga els braços per tocar les orelles del cavall.

Al arribar a una altra zona delimitada, el genet agafa una pilota d’un cubell de plàstic i la porta amb ell fins a la següent zona, on hi ha un altre cubell vuit on ha de deixar la pilota.

Desprès d’una estona de fer aquest joc, els cavalls tornen al centre de la pista i es paren. El tècnic ajuda a baixar als nens del primer torn i pugen els del segon. Es revisa l’equipament i s’inicia la marxa en sentit contrari.  Ara, els nens en lloc de tenir que agafar la pilota, és el tècnic qui els hi tirarà. El tècnic llença la pilota a un nen, aquest l’hi torna i el tècnic la llença al següent alumne. Es va repetint la seqüència.

Un cop fet aquest joc, es van plantejant variants, com la d’organitzar dues fileres de cavalls que van pel mig de la pista, en paral·lel. El tècnic es situa entre mig i va avançant igual que els cavalls. El primer nen de l’esquerra li passa la pilota al professor. El tècnic la passa al primer nen de la dreta. El nen la torna i el tècnic la passa al segon de l’esquerra…

Part final: despreparar i neteja.

Nom A R E T Total/4 Observacions