Classes d'equitació indoor

Per a persones que comencen de zero o que tenen dificultats en aprendre certs moviments

Quan es munta s’interactua amb el cavall, el qual alhora interactua amb la persona. Per aquesta raó, quan es parla de muntar a cavall, es parla del concepte binomi. Totes dues parts, persona i cavall, s’han d’entendre. Però, què passa quan una persona inexperta aprèn a muntar i de quina forma és determinant el cavall en l’aprenentatge? Quan el genet o amazona novell munten poden donar ordres incorrectes al cavall, les quals poden causar reaccions indegudes en l’animal. Hi ha persones que davant d’aquestes situacions no controlades agafen por i abandonen l’equitació. D’altres, en funció del cavall, triguen més temps en mecanitzar els moviments. En aquest sentit, un cavall mecànic com Marengo facilita l’aprenentatge motor dels moviments bàsics, accelerant els posterior procés d’aprenentatge en una hípica convencional.

Per a persones que ja saben muntar però que han de corregir la seva posició o entendre per què les ajudes s’han d’aplicar d’una determinada forma

Per altra banda, hi ha persones que tenen vicis derivats de la forma en què van aprendre a muntar, com ara una mala posició a sobre del cavall, o que executen moviments inadequats. També es dóna el cas que moltes persones van aprendre a demanar una determinada acció al cavall sense entendre quins efectes biomecànics exerceix en l’animal. El propòsit de les classes d’equitació amb Marengo consisteixen en corregir, entendre i millorar la munta.