Autodiagnòstics

Disposem de diferents eines psicològiques que ens poden ajudar a determinar la seva personalitat o la del seu cavall. Igualment, altres eines diagnòstiques ens poden ajudar a determinar el seu nivell de motivació, ansietat o altres constructes que tenen a veure amb la seva fortalesa mental davant d’una determinada situació estressant, com pot ser una competició.

Disposem, entre d’altres, de les següents eines diagnòstiques:

  • Qüestionaris d’Eunice Rush i Marry Morrow.
  • Qüestionaris de personalitat basats en l’IPIP-NEO.
  • Human and Equine Relationships Diagnostic.